Bobbll

Our Ambassadors

Tereza Valova

University of Glasgow

Holly Brown

University of Glasgow

Paul Skinner

University of Glasgow

Carys Nield

University of Glasgow

Sofia Olearova

Heriot Watt

Rasha Ghazali

University of Glasgow

Tiffany Wong

University of Edinburgh

Alicja Stachua

University of Glasgow

Harry Anderson

University of Glasgow

Sruthi Saravanan

University of Glasgow

Josh Kerrigan

University of Glasgow

Rachel Smith

University of Glasgow